RODO

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – DLA KLIENTÓW KANCELARII


Administrator danych: Kancelaria Radców Prawnych Consultant Ślązak, Szarmach, Papieczka, Posert Spółka Partnerska, zwana dalej Kancelarią lub Administratorem danych.
Cele przetwarzania: wykonywanie umowy o świadczenie usług prawnych.
Podstawy prawne przetwarzania: Umowa o usługi prawnicze zawarta z Klientem, zgoda Klienta, uzasadniony interes Kancelarii.
Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane w imieniu Kancelarii (jeśli wystąpią).

 

INFORMACJE

 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH KLIENTÓW.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych klientów kancelarii jest Kancelaria Radców Prawnych Consultant Ślązak, Szarmach, Papieczka, Posert Sp. p. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (dalej: my lub Kancelaria). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Kościuszki 5B/1, 83-200 Starogard Gdański
– przez e-mail: sekretariat@kancelaria-consultant.com.pl
– telefonicznie: 058 56 223 36

2. Inspektor ochrony danych
Nie został wyznaczony.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać dane osobowe Klienta w celu należytego wykonania umowy o usługi prawnicze zawartej z Klientem (art. 6 ust. 1 b RODO).

4. Okres przechowywania danych osobowych.
Będziemy przechowywać dane osobowe Klienta do czasu zakończenia wykonywania umowy o usługi prawnicze i przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia po wykonaniu usługi.

5. Odbiorcy danych.
Będziemy przekazywać dane osobowe Klienta:
• naszym współpracownikom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. do biura rachunkowego świadczącego na naszą rzecz usługi księgowe i rachunkowe. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Prawa Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Klientowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody),
b) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
c) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
d) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację Klienta – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g) prawo do przenoszenia danych osobowych,
h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie informacje w sprawie swoich danych osobowych oraz ich ochrony możecie Państwo uzyskać pod ww. adresem i telefonem.