Partnerami Kancelarii Radców Prawnych Consultant Ślązak, Szarmach, Posert Spółka Partnerska w Starogardzie Gdańskim są:

Maria Ślązak

Radca prawny, partner kancelarii

 • współzałożycielka kancelarii Consultant w 1992 roku;
 • posiada wieloletnie doświadczenie jako radca prawny obsługujący podmioty gospodarcze różnych branż, w szczególności kompleksowa obsługa inwestycji zagranicznych zarówno w zakresie prawa handlowego jak i inwestycji w nieruchomości, ogólnych zasad prawa podatkowego, prawa konkurencji, obsługa prawna banków i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, doradztwo w procesach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych, udział w negocjacjach oraz przygotowywanie kontraktów handlowych, w tym między innymi z zakresu prawa farmaceutycznego; rozwiązywanie sporów między stronami poprzez prowadzenie negocjacji lub mediacji, a jedynie gdy jest to ostatecznie konieczne w postępowaniach sądowych i arbitrażowych;
 • absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • ukończyła również studium w zakresie prawa europejskiego i prawa brytyjskiego zorganizowane przez Uniwersytet Cambridge; podyplomowe studia z prawa podatkowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie;
 • uczestniczyła w kilkumiesięcznych stażach zawodowych w Kanadzie, Danii i Irlandii oraz licznych seminariach zawodowych w kraju i za granicą;
 • arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan;
 • odznaczenie Ministra Sprawiedliwości za zasługi dla polskiego wymiaru sprawiedliwości w 2011 r.;
 • nagroda Złoty Paragraf w latach 2012 i 2016 dla najlepszego radcy prawnego;
 • nagroda im. Laursab Andronikashvili przyznana w 2015r. przez Adwokaturę Gruzińską pierwszemu zagranicznemu prawnikowi;
 • w latach 2007-2013 członek Prezydium oraz przewodnicząca Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych;
 • w latach 2013-2016 Wiceprezes oraz przewodnicząca Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych;
 • w 2015 roku Prezydent (w latach 2012-2014 Wiceprezydent) Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), najbardziej prestiżowej organizacji zrzeszającej samorządy prawnicze Państw Członkowskich Unii Europejskiej i krajów sąsiadujących, która reprezentuje ponad milion prawników europejskich;
 • członek Credentials Committee w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Prawników (IBA) – Komisji opiniującej wnioski samorządów prawniczych z całego świata o członkostwo w tej organizacji oraz członek Komisji ds. ustalania strategii w IBA;
 • od lipca 2017 roku Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Prawników, organizacji mającej siedzibę w Brukseli, powołanej do życia w 1986r., mającej na celu popularyzację wśród prawników prawa Unii Europejskiej;
 • w 2018 roku odznaczona przez Prezydenta Austrii Wielką Odznaką Honorową za zasługi dla europejskiego środowiska prawniczego;
 • biegle posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.

dr Anna Szarmach

Partner kancelarii

 • absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; zawód radcy prawnego wykonuje od 1992 roku – egzamin radcowski zdany z pierwsza lokatą i wynikiem bardzo dobrym.
 • ukończyła czteroletnie studia doktoranckie w PAN w Warszawie i w 2009 roku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych – specjalizacja prawo handlowe. Wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego, banków i osób fizycznych.
 • posiada wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach prawa, w tym w zakresie: prawa spółek, obrotu nieruchomościami, prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego, prawa bankowego, administracyjnego oraz ubezpieczeń społecznych.
 • wykładowca prawa spółek handlowych w ramach szkolenia aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Zbigniew Posert

Radca prawny, partner kancelarii

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w zakresie, prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa cywilnego w szczególności prawa spadkowego i prawa rodzinnego prawa administracyjnego oraz prawa spółek handlowych. Wieloletnie doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, banków, spółdzielni oraz innych podmiotów gospodarczych; znajomość języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego. Wieloletni koordynator Zespołu Prawnego Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim.

Oprócz wspólników z naszą kancelarią współpracują w różnych formach prawnych radcowie prawni, aplikanci oraz absolwenci i studenci prawa.

Kancelaria świadczy usługi w języku polskim, angielskim i rosyjskim.