Partnerami Kancelarii Radców Prawnych Consultant Ślązak, Szarmach, Posert Spółka Partnerska w Starogardzie Gdańskim są:
Maria Ślązak, Anna Szarmach i Zbigniew Posert 

radca prawny Maria Ślązak – partner Kancelarii

• współzałożycielka kancelarii Consultant w 1992 roku;
• posiada wieloletnie doświadczenie jako radca prawny obsługujący podmioty gospodarcze różnych branż, w szczególności kompleksowa obsługa inwestycji zagranicznych zarówno w zakresie prawa handlowego jak i inwestycji w nieruchomości, ogólnych zasad prawa podatkowego, prawa konkurencji, obsługa prawna banków i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, doradztwo w procesach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych, udział w negocjacjach oraz przygotowywanie kontraktów handlowych, w tym między innymi z zakresu prawa farmaceutycznego; rozwiązywanie sporów między stronami poprzez prowadzenie negocjacji lub mediacji, a jedynie gdy jest to ostatecznie konieczne w postępowaniach sądowych i arbitrażowych;
• absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
• ukończyła również studium w zakresie prawa europejskiego i prawa brytyjskiego zorganizowane przez Uniwersytet Cambridge; podyplomowe studia z prawa podatkowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie;
• uczestniczyła w kilkumiesięcznych stażach zawodowych w Kanadzie, Danii i Irlandii oraz licznych seminariach zawodowych w kraju i za granicą;
• arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan;

• odznaczenie Ministra Sprawiedliwości za zasługi dla polskiego wymiaru sprawiedliwości w 2011 r.;
• nagroda Złoty Paragraf w latach 2012 i 2016 dla najlepszego radcy prawnego;
• nagroda im. Laursab Andronikashvili przyznana w 2015r. przez Adwokaturę Gruzińską pierwszemu zagranicznemu prawnikowi;
• w latach 2007-2013 członek Prezydium oraz przewodnicząca Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych;
• w latach 2013-2016 Wiceprezes oraz przewodnicząca Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych;
• w 2015 roku Prezydent (w latach 2012-2014 Wiceprezydent) Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), najbardziej prestiżowej organizacji zrzeszającej samorządy prawnicze Państw Członkowskich Unii Europejskiej i krajów sąsiadujących, która reprezentuje ponad milion prawników europejskich;
• członek Credentials Committee w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Prawników (IBA) – Komisji opiniującej wnioski samorządów prawniczych z całego świata o członkostwo w tej organizacji oraz członek Komisji ds. ustalania strategii w IBA;
• od lipca 2017 roku Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Prawników, organizacji mającej siedzibę w Brukseli, powołanej do życia w 1986r., mającej na celu popularyzację wśród prawników prawa Unii Europejskiej;
• w 2018 roku odznaczona przez Prezydenta Austrii Wielką Odznaką Honorową za zasługi dla europejskiego środowiska prawniczego;
• biegle posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.

m.slazak@kancelaria-consultant.com.pl tel.: 0048 603 74 33 11


radca prawny dr Anna Szarmach – partner Kancelarii

• absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; zawód radcy prawnego wykonuje od 1992 roku – egzamin radcowski zdany z pierwsza lokatą i wynikiem bardzo dobrym.
• ukończyła czteroletnie studia doktoranckie w PAN w Warszawie i w 2009 roku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych – specjalizacja prawo handlowe. Wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego, banków i osób fizycznych.
• posiada wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach prawa, w tym w zakresie: prawa spółek, obrotu nieruchomościami, prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego, prawa bankowego, administracyjnego oraz ubezpieczeń społecznych.
• wykładowca prawa spółek handlowych w ramach szkolenia aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

a.szarmach@kancelaria-consultant.com.pl tel.: 602 194 512

r
radca prawny Zbigniew Posert – partner Kancelarii

radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w zakresie, prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa cywilnego w szczególności prawa spadkowego i prawa rodzinnego prawa administracyjnego oraz prawa spółek handlowych. Wieloletnie doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, banków, spółdzielni oraz innych podmiotów gospodarczych; znajomość języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego. Wieloletni koordynator Zespołu Prawnego Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim.

z.posert@kancelaria-consultant.com.pl tel.: 608 321 815

Oprócz wspólników z naszą kancelarią współpracują w różnych formach prawnych radcowie prawni, aplikanci oraz absolwenci i studenci prawa.
* * *
Język:
Kancelaria świadczy usługi w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Close Menu