Katalog usług

Kancelaria świadczy usługi prawnicze w zakresie:
 • zawiązywania i rejestrowania podmiotów gospodarczych,
 • prawa handlowego, w tym przekształcania i likwidacji spółek,
 • prawa cywilnego, w tym spadkowego,
 • prawa pracy,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa bankowego,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,
 • prawa farmaceutycznego,
 • prawa energetycznego,
 • prawa ochrony konkurencji,
 • nabywania i sprzedaży nieruchomości, zarówno przez osoby z Polski jak i przez cudzoziemców,
 • prawa autorskiego oraz własności przemysłowej.
Close Menu