Pracownicze Plany Kapitałowe  – informacja dla pracowników i pracodawców.

Pracownicze Plany Kapitałowe – informacja dla pracowników i pracodawców.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, która określa zasady gromadzenia środków w
pracowniczych planach kapitałowych („PPK”), zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowania dokonywania wpłat do PPK oraz dokonywania wypłat o zwrotu środków zgromadzonych w PPK.

PPK mają na celu umożliwienie gromadzenia oszczędności, które będą wypłacane zatrudnionym po przejściu na emeryturę. Wpłata podstawowa do jakiej zobowiązany będzie zatrudniający wyniesie 1,5% wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Pracodawca będzie również mógł zadeklarować dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości 2,5% wynagrodzenia, czyli łącznie składka nie przekroczy 4% wynagrodzenia.

Jednocześnie pracownik będzie wpłacał 2% wynagrodzenia (pracownicy zarabiający poniżej 120% minimalnego wynagrodzenia będą mogli wpłacać, wedle swojego uznania, składkę w wysokości 0,5-2% wynagrodzenia). Pracownik będzie również mógł dokonywać wpłaty dodatkowej w kwocie do 2% wynagrodzenia. Dodatkowo PPK zostaną zasilone przez Skarb Państwa:

  1. jednorazową wpłatą w wysokości 250 zł  tytułem składki powitalnej;
  2. coroczną dopłatą w wysokości 240 zł.

Uczestnictwo pracowników w programie jest dobrowolne, jednakże zasadą jest udział wszystkich pracowników w PPK (PPK obejmuje wszystkich zatrudnionych). W każdej chwili pracownik może jednak zrezygnować z udziału w PPK.

Ustawa weszła w życie już 1 stycznia 2019 roku, jednakże utworzenie PPK zostało odsunięte w czasie i powinno nastąpić:

  1. w przypadku podmiotów zatrudniających ponad 250 osób wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku – od dnia 1 lipca 2019 roku;
  2. w przypadku podmiotów zatrudniających ponad 50 osób wg. stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku – od dnia 1 stycznia 2020 roku;
  3. w przypadku podmiotów zatrudniających ponad 20 osób wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku – od dnia 1 lipca 2020 roku;
  4. w przypadku pozostałych podmiotów – od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Dodaj komentarz

Close Menu